Apel privind selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și învățământul universitar pentru constituirea grupurilor de lucru ce vor elabora/revizui curriculumul aferent disciplinelor/domeniilor de studiu obligatorii din învățământul liceal

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.04.2021

Ministerul Educației a lansat în data de 19 aprilie 2021 un apel privind selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și învățământul universitar, respectiv a cercetătorilor din învățământul superior în vederea constituirii a 149 de grupuri de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului aferent disciplinelor/domeniilor de studiu obligatorii din învățământul liceal.

De asemenea, aceste grupuri de lucru vor avea ca obiect de activitate și elaborarea/revizuirea calificărilor/domeniilor de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual.

Înscrierea se face în perioada 26 aprilie - 10 mai 2021 prin intermediul inspectoratelor școlare, respectiv decanatelor facultăților din cadrul cărora provin candidații. Detalii suplimentare sunt disponibile aici.

În baza unei evaluări inițiale a dosarelor de candidatură la nivel local și printr-o analiză a nominalizărilor făcute de inspectoratele școlare și de decanatele facultăților, Ministerul Educației, cu sprijinul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și a Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, va aproba componența tuturor grupurilor de lucru. Comunicarea rezultatelor finale ale selecției are ca termen data de 25 mai 2021.

Prin acest proces de selecție, Ministerul Educației urmărește asigurarea premiselor privind elaborarea noului curriculum pentru învățământul secundar superior, ca o continuare firească a procesului de inovare curriculară care s-a desfășurat anterior și care a condus la aprobarea și aplicarea noului curriculum pentru învățământul primar și gimnazial.

Prin constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea noului curriculum la nivelul învățământului secundar superior, Ministerul Educației are în vedere o etapizare a elaborării programelor școlare, proces care trebuie să urmeze etapei de elaborare și aprobare a noilor planuri-cadru de învățământ pentru liceu și pentru învățământul profesional. În acest sens, Ministerul Educației analizează oportunitatea de a porni procesul de elaborare cu accent pe revizuirea actualelor programe școlare, în vederea compatibilizării lor cu actualele programe școlare pentru învățământul primar și gimnazial.

Având în vedere interesul acordat  proiectelor de planuri-cadru de învățământ pentru liceu și învățământ profesional în consultarea publică desfășurată la începutul anului, mizăm pe interesul tuturor practicienilor/experților interesați de a participa la acest proces de selecție.

Etichetă :