Webinar pentru beneficiarii apelului competitiv de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 11 Ianuarie, 2023
  • Prezentare apel (fișier ppt) - susținută în cadrul webinar-ului anunțat mai jos

--------------------------

Ministerul Educației organizează joi, 12.01.2023, începând cu ora 10:00, un webinar cu scop informativ, adresat beneficiarilor apelului competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” (palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație.

Cu acest prilej, vor fi discutate aspecte privind modalitatea de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel competitiv, fiind prevăzută, de asemenea, o sesiune de întrebări și răspunsuri în vederea clarificării eventualelor dificultăți identificate de solicitanți.

Reamintim că beneficiarii acestui apel sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, în cadrul cărora sunt înființate și funcționează unități de învățământ preuniversitar.

Toate cele 5 tipuri de investiții (dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, echiparea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, achiziționarea de echipamente informatice necesare procesului didactic, dotarea laboratoarelor de informatică și echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic) vor sprijini sistemul de educație în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

În cadrul acestei finanțări, se vor investi 1.068.260.200 euro atât pentru digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar, cât și pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Perioada de depunere a proiectelor, conform calendarului, este 19.12.2022 (ora 9:00) - 19.03.2023 (ora 23:59).