Ministerul Educației începe procesul de achiziție de manuale școlare pentru anul școlar 2023 - 2024

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 16 Ianuarie, 2023

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a lansat licitația având ca obiectiv achiziția de manuale școlare, elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare.

Procedura de achiziție cuprinde 120 de loturi de manuale școlare pentru disciplinele studiate în clasele I-a, a II-a și a VI-a. Aceste loturi includ manuale elaborate în limba română, respectiv în limba de predare a minorităților naționale.

Documentația aferentă licitației poate fi consultată de către toate editurile interesate în SEAP, termenul de depunere a ofertelor fiind 14.03.2023.

Achiziția manualelor școlare noi în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 - 2024 va fi realizată de Ministerul Educației prin (CNPEE), în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului de ministru nr. 3103/2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

În curând urmează a fi lansată și licitația pentru clasele a III-a, a IV-a și a V-a, a VII-a și a VIII-a pentru titlurile neofertate în licitațiile anterioare anului școlar 2017 - 2018, derulate de CNPEE.

Pentru celelalte clase, manualele școlare vor fi asigurare prin retipăriri, conform contractelor în derulare încheiate de către CNPEE și inspectoratele școlare cu editurile câștigătoare ale licitațiilor derulate în anii anteriori.