Reuniunea miniștrilor educației din statele membre ale Uniunii Europene (Bruxelles, 28 noiembrie)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 29 Noiembrie, 2022

Ministrul Educației, doamna Ligia Deca, a participat luni, 28 noiembrie, la reuniunea Consiliului Educație, desfășurată la Bruxelles.

În cadrul acestui eveniment au fost abordate teme precum incluziunea, echitatea și calitatea în educație și formare, sprijinirea stării de bine în educația digitală și dezvoltarea Spațiului European al Educației în contextul agresiunii ruse în Ucraina.

Miniștrii educației au adoptat următoarele documente:

  • Recomandarea Consiliului privind Căile către succesul școlar: documentul prezintă măsuri politice concrete pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea competențelor de bază (citire, matematică și științe) ale tinerilor cu vârsta de până la 15 ani, în special ale celor care provin dintr-un mediu defavorizat, fiind centrat pe dimensiunea incluzivă a educației prin creșterea ratei de absolvire a învățământului secundar.

  • Concluzii ale Consiliului privind sprijinirea stării de bine în educația digitală: documentul vizează un set de măsuri pentru promovarea stării de bine în educația digitală prin proiectarea formelor de învățare, dezvoltarea unor conținuturi digitale atractive și dezvoltarea relațiilor interpersonale în ecosistemul digital. Totodată, este menționat rolul esențial al profesorilor în susținerea stării de bine a elevilor și, implicit, în dezvoltarea capacității digitale a sistemelor de educație și formare favorabile incluziunii.

În cadrul dezbaterii publice cu tema „Spațiul European al Educației în timpul agresiunii ruse în Ucraina”, ministrul român al Educației a subliniat importanța cooperării și a solidarității în abordarea provocărilor comune, precum și rolul-cheie al educației în asigurarea unui sentiment de normalitate pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. În acest context, demnitarul român a menționat faptul că „în România, pentru a ne consolida în continuare răspunsul național, am adoptat un Plan național de măsuri privind protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, care, pe lângă măsurile de răspuns de urgență, se concentrează și pe măsurile de protecție pe termen mediu și lung. Măsurile în curs de implementare în domeniul educației facilitează accesul elevilor ucraineni la toate tipurile de educație și asigură resursele necesare pentru procesele de predare-învățare și evaluare”.

În intervenția sa, ministrul Ligia Deca a pledat pentru necesitatea unei cooperări consolidate cu agenții ale ONU și cu organizațiile internaționale pentru abordarea provocărilor generate de integrarea elevilor ucraineni strămutați în sistemele de educație europene, precum și pentru schimbul de bune practici: „Ar trebui să colectăm, să împărtășim și să utilizăm mai bine resursele educaționale în curs de dezvoltare în cadrul diferitelor proiecte și să le facem mai vizibile în beneficiul comunităților școlare și al practicienilor”.

Cu ocazia prezenței la Bruxelles, ministrul Educației a avut o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul cărora au fost abordate aspecte privind consolidarea cooperării în contextul implementării inițiativelor Spațiului European al Educației. De asemenea, în cadrul întrevederii cu Caroline Désir, ministrul Educației pentru Comunitatea franceză din Belgia, a fost semnat Memorandumul de Cooperare în domeniul învățământului profesional și tehnic, ambele părți apreciind rolul dialogului bilateral în domeniul educației pentru consolidarea relațiilor între cele două state.