Bugetul pentru învățământ prevăzut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 7 Decembrie, 2022

Bugetul pentru învățământ prevăzut pentru anul 2023 este de 49.509 milioane de lei, respectiv 3,2% din PIB.

În aceste condiții, bugetul învățământului pentru anul 2023, pe toate sursele de finanțare, este mai mare cu 6.032 milioane de lei față de execuția preliminară pentru anul 2022.

Astfel, în anul 2023, cheltuielile cu educația vor avea o pondere de 8,14% în Bugetul General Consolidat (în creștere față de 2022), ponderea raportată la PIB fiind, de asemenea, în creștere: 3,2%, față de execuția preliminară de 3,12%

Finanțarea  învățământului se realizează din mai multe surse, respectiv:

I. Bugetul de stat: 34.098 milioane de lei (dintre care prin bugetul Ministerului Educației este cuprinsă suma de 32.529,5 milioane de lei). Celelalte sume sunt cuprinse în bugetele altor ministere care desfășoară acțiuni de învățământ.

Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educației se asigură:

 • Cheltuieli de personal: 23.000 milioane de lei, pentru plata salariilor personalului din învățământul preuniversitar și alte instituții;

 •  Bunuri și servicii: 95,4 milioane de lei, pentru funcționarea unităților din subordine;

 •  Transferuri între unități ale administrației publice: 5.948,8 milioane de lei, pentru finanțarea instituțiilor de învățământ superior și altor unități;

 •  Asistență socială: 427 milioane de lei, sume din care se asigură transportul elevilor și studenților, manuale, competiții școlare și alte acțiuni sociale;

 •  Proiecte cu finanțare europeană: 750 milioane de lei;

 •  Burse studenți, burse bani de liceu, bursă profesională și alte acțiuni: 1.187 milioane de lei;

 •  PNRR: 758,5 milioane de lei;

 •  Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: 160 milioane de lei;

 •  Cheltuieli de capital: 200,2 milioane de lei;

 • Alte transferuri: 2,6 milioane de lei.

II. Bugetul de stat - sume defalcate din TVA, prin bugetele locale, respectiv 5.850,4 milioane de lei, dintre care:

 • 2.101,7 milioane de lei: bunuri și servicii;

 • 1.605,3 milioane de lei: burse elevi (bursa socială, de merit și de performanță);

 • 500 milioane de lei gratuitate transport local elevi;

 • 262,2 milioane lei: programul-pilot de suport alimentar („masa caldă”) în cele 450 unități de învățământ incluse;

 • 370,2 milioane de lei: Programul pentru școli (lapte, corn, fructe);

 • 523,1 milioane de lei: învățământ particular;

 • 419,8 milioane de lei: drepturi copii cu cerințe educaționale speciale din învățământ de stat;

 • 68,1 milioane de lei: stimulent educațional copii grădinițe.

III. Venituri proprii ale intituțiilor de învățământ superior: 5.356 milioane de lei.

IV. Bugetele locale din venituri proprii: 4.205 milioane de lei, sume asigurate pentru finanțarea învățământului preuniversitar.

Sumele prevăzute în buget asigură:

➢ plata salariilor personalului din învățământ;

➢ cheltuielile cu bunuri și servicii pentru funcționarea unităților și instituțiilor de învățământ;

➢ plata burselor pentru elevi și studenți;

➢ plata transportului elevilor care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu, cât și plata transportului studenților;

➢ subvenții cămine/cantine studențești;

➢ finațarea programelor din PNRR;

➢ cheltuieli de capital pentru unitățile/instituțiile din subordinea și coordonarea Ministerului Educației;

➢ finanțarea unităților și instituțiilor din subordine/coordonare.