Participarea mininistrului Educației, Ligia Deca, la reuniunea ministerială a Comitetului pentru politici educaționale (EDPC) al OCDE

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 9 Decembrie, 2022

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat, în perioada 7 - 8 decembrie 2022,  alături de Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de o delegație a Ministerului Educației, la reuniunea ministerială a Comitetului pentru politici educaționale (EDPC) al OCDE.

Evenimentul, organizat sub tema „Reconstruirea unei societăți incluzive și echitabile prin educație”, a fost precedată de un forum la nivel înalt la care au luat parte miniștri, înalți oficiali, lideri din comunitatea de afaceri și sindicate, practicieni din domeniul educației, reprezentanți ai elevilor și ai societății civile, într-o discuție deschisă despre cum pot fi mai bine conectate agenda educației și competențelor cu domenii conexe pentru a promova o societate echitabilă și incluzivă.

Participarea delegației României - în calitate de țară candidată la OCDE - a constituit o oportunitate de a explora împreună cu ceilalți participanți modalități inovative de dezvoltare a unor sisteme de educație reziliente și de transformare a căilor de învățare pe tot parcursul vieții, precum și de a împărtăși din experințele recente ale României în vederea flexibilizării, creșterii relevanței și valorificării tuturor parcursurilor de învățare.

Astfel, în cadrul conferinței, ministrul român a subliniat contribuția educației la construirea unei societăți incluzive și echitabile din perspectiva investițiilor la nivel național prin PNRR într-un sistem de educație capabil să răspundă provocărilor digitalizării și tranziției verzi, precum și a necesității combaterii inegalităților în educație prin asigurarea accesului la o educație de calitate pentru toți. De asemenea, în cadrul celor două sesiuni de lucru la care a participat, Echitate și incluziune în educație, respectiv O mai bună integrare a lumii învățării cu lumea muncii, ministrul Ligia Deca a prezentat inițiative recente la nivel național care au în vedere măsuri de combatere a abandonului școlar în învățământul gimnazial și creșterea relevanței ofertei educaționale pentru piața muncii prin reforma învățământului dual.

La finalul reuniunii, miniștrii educației au adoptat Declarația ministerială privind construirea unor societăți echitabile prin educație. România a susținut adoptarea declarației ministeriale ca răspuns la necesitatea de a reconfigura modul în care se formează competențele într-o perspectivă pe tot parcursul vieții și a apreciat activitatea OCDE orientată spre furnizarea de date și indicatori pentru a sprijini statele membre, candidate și partenere în elaborarea de politici inovatoare, centrate pe elev, care să asigure un echilibru între nevoile cognitive, sociale și emoționale ale elevilor.

În marja celor două reuniuni, au avut loc și o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai OCDE, Portugaliei, Republicii Coreea și Braziliei, în cadrul cărora au fost dezbătute teme de interes precum educația incluzivă, digitalizarea în educație, reforme și, nu în ultimul rând, procesul de aderare la OCDE din perspectiva sectorului educație și formare.