Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la prima ediție a UNICA Days și la Reuniunea informală a miniștrilor educației, la Bruxelles

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 1 Martie, 2024

În perioada 28 februarie - 1 martie 2024, Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la prima ediție a UNICA Days și la Reuniunea informală a miniștrilor educației, la Bruxelles.

UNICA este o Rețea de Universități din Capitalele Europei. A fost fondată în 1990 și  în prezent este alcătuită din 53 de universități din 40 de capitale ale Europei, incluzând 1.500.000 de studenți și peste 150.000 de membri ai personalului universitar. Din România participă trei universități: Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

UNICA Days a fost un eveniment aflat la prima ediție, sub titlul „Privind spre viitor: întărirea democrației prin educație și cercetare” (Navigating the Future: Strengthening Democracy through Education and Research). Au fost prezenți membri importanți ai Guvernelor Europene, ai Comisiei Europene, ai Organizațiilor Studențești Europene și ai Consiliului și Parlamentului European, precum și rectori, prorectori și alți membri ai comunității academice.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a deschis acest eveniment alături de Sorin Costreie, Președintele UNICA, și Igor Papič, Ministrul Învățământului Superior, Științei și Inovării din Republica Slovenia.

În ceea ce privește misiunea democratică a universităților, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, mi-am exprimat încrederea că educația civică - ale cărei baze sunt puse în România încă din învățământul primar și continuă în învățământul superior - îi va determina pe tineri să își exercite în număr cât mai mare dreptul la vot, un drept fundamental într-o societate democratică. Instituțiile de învățământ superior, prin misiunea lor, sunt ancore pentru democrații solide și este esențial să reprezinte exemple și motoare democratice pentru societate, idee care a fost preluată în cadrul dezbaterilor privind rolul universităților, a declarat Ministrul Educației, Ligia Deca.

Reuniunea informală a miniștrilor educației a fost organizată sub egida președinției rotative la Consiliul Uniunii Europene, exercitată de Regatul Belgiei (PRES BE). Discuțiile s-au concentrat pe mobilitatea studenților și pe impactul acesteia asupra sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană.

Mobilitatea academică este un obiectiv asumat atât în plan interguvernamental, cât și la nivel european. De aceea, Ministerul Educației susține implicarea, echitatea și, mai ales, soluțiile inovative identificate pentru a păstra nivelul ridicat al mobilităților. Politicile naționale stabilite prin noua Lege a învățământului superior adoptată anul trecut prevăd creșterea participării la programele de mobilitate academică, iar noua legislație secundară va contribui la reglementarea aspectelor complementare precum: microcertificări, diploma comună de studii, asigurarea calității și acreditarea programelor de studii integrate.

De asemenea, de o importanță deosebită se bucură valorificarea oportunităților de cooperare în cadrul programului Erasmus+. În România, în ultimii 10 ani, au avut loc  peste 76.000 de mobilități de tip outgoing și 40.000 de mobilități de tip incoming, cu creșteri anuale relevante, cu excepția anilor 2019 - 2020, când cifrele au fost afectate de pandemia COVID-19.

Am propus ca sprijinul european să se concentreze pe creșterea bugetului Erasmus+, cu posibilitatea ca statele membre să completeze fondurile din bugetul FSE+. De asemenea, am adus în discuție importanța generalizării inițiativelor de digitalizare precum «Erasmus Without Papers» și «Erasmus Student Card», pentru a îmbunătăți semnificativ procesul și experiența în ansamblu, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca.