Informare privind prezența la simularea probei obligatorii a profilului (matematică/istorie) - examenul național de bacalaureat 2022

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 29 Martie, 2022

Sesiunea 2022 a simulării examenelor de la finalul învățământului gimnazial și liceal (anul școlar 2021 - 2022) a continuat astăzi, 29 martie, cu proba E)c) - proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat 2022Disciplinele la care se susține această probă, în funcție de filieră, profil și specializare sunt matematică și istorie.

Conform informațiilor transmise de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 16:00), au fost prezenți 116.692 de elevi din cei peste 150.000 de elevi înscriși la începutul anului școlar curent în clasele a XII-a/zi și a XIII-a seral/frecvență redusă. Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați 8 elevi.

Următoarele două probe sunt programate astfel:

  • 30 martie 2022: proba E)d) - proba la alegere a profilului şi specializării
  • 31 martie 2022: proba E) b) - Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor va avea loc în data de 14 aprilie 2022.

Rezultatele obținute vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele nu se trec automat în catalog. Prin excepție, în baza unei cereri scrise, depusă de elevi, se poate aproba consemnarea acestor note în cataloage.

Informații suplimentare despre simularea examenelor sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației, în timp ce subiectele și baremele se publică zilnic, la ora 15:00, aici.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației