Programul-Pilot Național de Testare Standardizată a elevilor: peste 280.000 de teste au fost susținute la Limba română, Matematică și Istorie

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 10 Iunie, 2022

- comunicat de presă comun: Ministerul Educației - Brio® - 

Pilotarea evaluării standardizate la finalul anului școlar 2021-2022, derulată de Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele școlare județene și în parteneriat cu Brio®, platformă ed-tech de măsurare a performanței educaționale, s-a încheiat cu succes.

Prima etapă a acestui Program-Pilot Național de Testare Standardizată s-a desfășurat în intervalul 30 mai - 10 iunie (elevii claselor I-VII), respectiv 30 mai - 8 iunie (elevii claselor IX-XI), în câte 7 unități de învățământ, inclusiv unități de învățământ cu profil pedagogic, din fiecare județ/sector al municipiului București. Obiectivul urmărit a fost testarea unei modalități digitale de evaluare pentru determinarea nivelului de competențe atins de elevi la finalul unui an școlar, la disciplinele Limba română, Matematică și Istorie.

Aproape 150.000 de elevi din 329 de unități de învățământ cu personalitate juridică și structuri arondate (526 de școli, în total) au luat parte la acest program-pilot.

În total, au fost susținute 280.237 de teste (85% din totalul testelor programate pentru elevii claselor I-VII și IX-XI), la câte două materii școlare - Limba română, respectiv Matematică sau Istorie.

80% dintre elevii participanți au apreciat această metodă de evaluare, iar 71% au exprimat o preferință clară pentru testarea în mediu digital. În privința nivelului de dificultate, 75% au considerat că subiectele de la Limba română au fost simple și medii, 59% susținând același lucru pentru testele de Matematică și Istorie.

În medie, elevii din clasele I-IV au petrecut câte 24 de minute la efectuarea testelor de Matematică și 19 minute la cele de Limba română, timpul dedicat fiind de câte 30 minute pentru fiecare dintre ele. Elevii de gimnaziu și cei de liceu au avut nevoie, în medie, de 34 de minute pentru a finaliza testele de Matematică sau Istorie și de 24 de minute pentru cele de Limba română, timpul prevăzut fiind de  60 de minute pentru fiecare disciplină.

Testele administrate în cadrul programului au fost „prietenoase”, fiind însă capabile să măsoare precis, obiectiv și în profunzime competențele elevilor. Testarea oferă atât un scor personalizat (de tip centilă), cât și un raport descriptiv - evaluare ce arată nivelul la care se află elevul. Rezultatele acestor teste vor putea fi utilizate deopotrivă pentru definirea unor parcursuri de învățare personalizate și pentru evaluarea nivelului educațional la nivel colectiv, ca instrument de fundamentare a deciziilor.

Rapoartele vor fi disponibile etapizat, în perioada următoare, astfel: elevii vor putea accesa rapoartele individuale începând cu data de 15 iunie pe platforma Brio, folosind același cod unic de conectare ca în cazul testării. Unitățile de învățământ vor primi rapoartele agregate până la data de 30 iunie. Raportul agregat la nivel național va fi disponibil în data de 15 iulie.

Rapoartele descriptive de evaluare nu se transformă în calificative/note acordate elevilor și nu vor fi utilizate în eventuale ierarhizări ale elevilor, profesorilor sau școlilor.

Testele standardizate sunt folosite pe scară largă în țările cu o tradiție solidă în educație, atât pentru evaluare, cât și pentru detectarea aptitudinilor. Testele standardizate dezvoltate de Brio® și utilizate în cadrul Programului-Pilot Național de Testare Standardizată, în parteneriat cu Ministerul Educației din România, furnizează o evaluare a performanței școlare a elevilor bazată pe date și tehnologie statistică actuală - Item Response Theory. Acest tip de evaluare oferă profesorilor posibilitatea de a folosi un instrument suplimentar, obiectiv, de evaluare, alături de alte instrumente tradiționale de evaluare formativă și sumativă, astfel încât să cunoască exact nevoile personale de învățare și dezvoltare ale fiecărui elev.

Testarea standardizată nu e nici vreo ambiție a vreunuia dintre noi și nici o modă: este ceea ce trebuie sistemului de educație din România pentru a produce date. Date care să ofere feedback real copiilor și părinților, date care să poată să fie comparabile, fiind obținute în aceleași condiții și cu ajutorul aceluiași instrument, date care să poată să modeleze politici macro și micro în sistemul de educație românesc. Suntem acum în faza în care, analizând testele parcurse de copiii participanți în acest program-pilot (care însumează 7.317.991 de minute de testare, adică aproape de 14 ani de testare), vom putea produce o cantitate de date acționabile care nu au, deocamdată, precedent în România. Și pe acest „deocamdată” voi accentua. Avem, în mod clar, nevoie constantă de date, și acest tip de testare trebuie permanentizat”, spune Gabi Bartic, CEO Brio®.

Ministerul Educației a selectat Brio® ca partener pentru acest program-pilot, deoarece, după știința părților, în acest moment nu există în România un alt posibil partener public sau privat, specializat și cu experiență în ed-tech și psihometrie avansată (măsurarea performanței elevilor) care să fi dezvoltat un instrument de testare standardizată la Matematică, Limba română și Istorie. Ministerului Educației apreciază parteneriatul cu Brio® - care nu a primit fonduri pentru acest program-pilot și nu a colectat datele personale ale elevilor ce au luat parte la testarea standardizată. Brio® a decis să ofere pro bono acest proiect pentru că misiunea companiei constă în îmbunătățirea performanței școlare a elevilor și a instituțiilor implicate în actul educațional.

Ministerul Educației va analiza rezultatele procesului de pilotare și le va folosi pentru a realiza, în termen de doi ani, propria platformă de evaluare standardizată, ca parte a PNRR. Evaluarea standardizată va avea la bază standarde curriculare și standarde de evaluare care vor fi dezvoltate până în anul 2024, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.