Participarea Ministrului Educației, Ligia Deca, la Reuniunea Consiliului Educație (Bruxelles / 13 mai 2024)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Marţi, 14 Mai, 2024

Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat luni, 13 mai, la Reuniunea Consiliului Educație, desfășurată la Bruxelles.

În cadrul reuniunii a fost adoptată Propunerea de Recomandare a Consiliului Europa în mișcare - oportunități de mobilitate în scopul învățării pentru toți.

România va contribui la atingerea, până în 2030, a celor trei noi obiective stabilite la nivel european în domeniul mobilităților:

  • cel puțin 23% dintre absolvenții de învățământ superior vor avea o experiență de mobilitate în scop educațional, în creștere față de obiectivul actual de 20%;

  • cel puțin 12% dintre cursanții din învățământul profesional și tehnic vor avea o experiență de mobilitate, obiectiv în creștere față de cel anterior cu 8% pentru 2025;

  • cel puțin 20% din totalul cursanților care beneficiază de mobilitate în scop educațional în străinătate ar trebui să fie persoane cu oportunități reduse.

Miniștrii Educației au aprobat, de asemenea, Concluziile privind promovarea unor politici și practici bazate pe dovezi în domeniul educației și formării pentru realizarea Spațiului european al educației, prin care se creează cadrul pentru ca, în statele membre, dovezile și datele rezultate din cercetare să ocupe un loc semnificativ în luarea deciziilor, având în vedere complexitatea factorilor care influențează procesul decizional într-un sistem de educație, inclusiv în România.

Agenda Consiliului a inclus și o Dezbatere privind Inteligența artificială în educație și formare: combinarea inovării tehnologice cu o educație de calitate pentru toți, ce a evidențiat preocupările statelor membre cu privire la beneficiile și riscurile utilizării AI în procesul de învățământ.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a subliniat faptul că AI are un impact din ce în ce mai mare în educație şi că poate transforma esențial procesul de predare - învățare - evaluare. 

De asemenea, a evidențiat faptul că instrumentele specifice trebuie dezvoltate cu sprijinul profesorilor, pentru a garanta o abordare etică şi participativă a utilizării AI în educație. În acest context, ministrul a precizat că România a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor - vor fi formați aproximativ 100.000 de profesori în pedagogie digitală - precum și pentru dotarea școlilor și a liceelor cu echipamente moderne care să sprijine digitalizarea.

În contextul prezenței la Reuniunea Miniștrilor Educației, Ministrul Educației, Ligia Deca, a avut o întâlnire cu Balázs Hankó, ministrul de stat al inovării și învățământului superior din Ungaria.

Principala temă a discuției a constituit-o importanța colaborării internaționale și a multiplicării mobilităților în învățământul superior. Pentru țara noastră internaționalizarea universităților este o prioritate concretizată și în faptul că noua Lege a Învățământului Superior conține un capitol care îi este dedicat. De altfel, România face deja pași importanți în direcția internaționalizării învățământului superior: trei universități din țară pilotează Diploma Europeană, iar 17 universități fac deja parte din Alianța Universităților Europene.

Ministrul Educației, Ligia Deca:

România va susține în continuare parteneriatele în învățământul superior și va face toate demersurile pentru ca țara noastră să devină o destinație atractivă pentru mobilitățile internaționale, fiind, în același timp, un promotor al valorilor europene.

BIROUL DE PRESĂ