Am lansat apelul de proiecte „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 3 Iunie, 2024

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează apelul de proiecte Granturi pentru unitățile de învățământ pilot, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: Educație.

Regăsiți mai jos:

Obiectivul acestui apel de proiecte este de a crește responsabilitatea la nivelul școlilor, funcție esențială a guvernanței descentralizate a sistemelor de educație. Acest lucru se va realiza prin crearea unei rețele de școli-pilot care vor testa diverse intervenții inovative în educație. Se vor finanța proiecte care introduc noi modele curriculare, noi căi de carieră pentru profesori și noi modele de management descentralizat pentru creșterea treptată și sustenabilă a autonomiei în școlile preuniversitare, urmând a fi selectate 60 de școli-pilot eligibile pentru a participa în acest program.

Prin prezentul apel vor fi finanțate programe-pilot propuse direct de unitățile de învățământ cu nivel de calificare ISCED 0-5 sau de parteneriate formate între unitățile de învățământ.

Planul de pilotare trebuie să vizeze cel puțin două priorități dintre cele menționate mai jos:

  1. Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă,

  2. Elemente inovative la nivel de curriculum, arii curriculare, programe școlare,

  3. Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor/Metode de evaluare a progresului în dezvoltarea preșcolarilor,

  4. Metode de autoevaluare instituțională și asigurare a calității,

  5. Dezvoltarea carierei didactice și a managementului școlar, prin noi modele de carieră și mentorat didactic;

  6. Incluziunea preșcolarilor/elevilor cu CES în învățământul de masă.

Alocarea financiară totală a apelului de proiecte este de 12 milioane de euro, fără TVA, valoare eligibilă din PNRR.

Proiectele se vor depune exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, până în data de 16.07.2024, ora 17:00.

BIROUL DE PRESĂ