Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (înainte de contestații)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Luni, 3 Iulie, 2023

- Rata de succes se menține la peste 70% pe ansamblul tuturor promoțiilor, această situație înregistrându-se pentru al doilea an la rând în ultimii 11 ani (înainte de soluționarea contestațiilor) -

Ministerul Educației a publicat astăzi, 3 iulie, ora 11:00, pe site-ul dedicat, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2023.

Au promovat 91.246 de candidați (87.226 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.020 din promoțiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidați prezenți, rezultând o rată cumulată de promovare (înainte de contestații) de 72,8% (73,3% - 2022 și 67,8% - 2021).

Pentru promoția curentă, rata de promovare este 78,4% (în ușoară creștere față de sesiunea din anul anterior - 78,3%). 

56 de candidați (dintre care, 2 candidați în sesiunea specială) au încheiat probele scrise cu media 10 (54 de candidați în această sesiune).

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

  • Limba și literatura română: lucrările a 511 candidați au fost notate cu 10;

  • Limba și literatura maternă: lucrările a 179 de candidați au fost notate cu 10;

  • Proba obligatorie a profilului: 4.604 note de 10 (Matematică - 2.036 / Istorie - 2.568);

  • Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.823 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la biologie: 1.050).

Rezultatele au fost afișate atât online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi comunicate în data de 7 iulie.

Pentru a fi declarat promovat la acest examen, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulate):

  1. recunoașterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

  2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

  3. obținerea mediei 6 (minium) la probele scrise.

Informații suplimentare pot fi consultate în dosarul de presă atașat.

BIROUL DE PRESĂ