Precizări privind ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 5 Iulie, 2023

Vă informăm că ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024 va fi afișată, astăzi, 5 iulie, la ora 18:00.

Referitor la publicarea ierarhiei, facem următoarele precizări:

► Conform calendarului admiterii în învățământul liceal, după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională, se afișează ierarhia județeană/ la nivelul municipiului București, în vederea admiterii la liceu.

► Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională) și, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare, respectiv:

  • nota obținută la proba de limba și literatura română, în cadrul evaluării naționale

  • nota obținută la proba de matematică, în cadrul evaluării naționale

  • nota obținută la proba de limba și literatura maternă, dacă este cazul

  • media de absolvire a claselor V - VIII.

Dat fiind că, marți, 4 iulie, s-au identificat neconcordanțe în aplicația informatică în ceea ce privește ordinea de aplicare a criteriilor de departajare stabilită prin Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal, Ministerul Educației a solicitat reprezentanților furnizorului de servicii informatice retragerea ierarhiei pentru verificarea corectitudinii aplicării criteriilor de departajare, respectiv remedierea erorilor și, ulterior, publicarea actualizată.

Precizăm că nu este afectată integritatea bazei de date și că situația a fost generată de o eroare a algoritmului pentru aplicarea ordinii criteriilor de departajare. De asemenea, menționăm că situația creată nu afectează procesul de completare a opțiunilor și repartizarea computerizată a candidaților, în cadrul admiterii la liceu. Totodată, precizăm că, în conformitate cu prevederile calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024, anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București este prevăzută a se realiza în data de 5 iulie.

Înțelegem importanța acestui moment pentru toți cei implicați, absolvenți și părinții acestora. Vă asigurăm că facem demersuri pentru ca toate procesele care vizează sistemul de învățământ să se deruleze în bune condiții și pentru ca, atunci când se produc erori, acestea să fie remediate în timp util, pentru a nu-și produce efecte.