Informare de presă: A fost publicată ierarhia absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 5 Iulie, 2023

A fost publicată ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024.

Referitor la ierarhizarea candidaților, facem următoarele precizări:

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională).

Pentru medii egale se aplică, în ordine, criterii de departajare, respectiv:

  • nota obținută la proba de limba și literatura română în cadrul evaluării naționale

  • nota obținută la proba de matematică în cadrul evaluării naționale

  • nota obținută la proba de limba și literatura maternă (dacă este cazul)

  • media de absolvire a claselor V - VIII.

În privința celui de-al treilea criteriu de departajare, precizăm că se aplică doar candidaților care au optat pentru includerea, în calculul mediei de admitere, a notei obținute la limba și literatura maternă și care pot opta și pentru înscrierea în unități de învățământ cu predare în limba maternă. 

Reiterăm faptul că eroarea de algoritm de la publicarea din 4 iulie a ierarhiei candidaților nu a afectat integritatea bazei de date și că situația creată nu afectează procesul de completare a opțiunilor și repartizarea computerizată a candidaților în cadrul admiterii la liceu. 

Menționăm că întârzierea față de momentul anunțat astăzi, 5 iulie, pentru publicarea ierarhiei, se datorează verificărilor suplimentare efectuate înainte de publicare.

Ne cerem scuze pentru situația creată și vă asigurăm că Ministerul Educației face toate demersurile pentru desfășurarea în bune condiții a activităților care vizează sistemul educațional și pentru remedierea erorilor, atunci când ele se produc.