Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 7 Iulie, 2023

În ședința de Guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Educației, a fost aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern ce reglementează normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare și nivelul salariilor de bază ale acestora, ca urmare a aplicării OUG nr. 57/2023.

Beneficiază de creștere 8.694 de directori și directori adjuncți și 3.451 de persoane încadrate pe funcții de contabil-șef și secretar-șef, în total 12.145 de funcții de conducere.

Pentru funcțiile de conducere de director erau stabiliți coeficienți cuprinși între 2,40 și 2,95, ceea ce reprezintă o diferență de 0,55 puncte, respectiv un salariu de bază minim de 6.000 lei și un salariu de bază maxim de 7382 lei, diferența între acestea fiind de 1382 lei.

Prin actualul proiect de act normativ, coeficienții pentru funcția de director sunt stabiliți între 3,12 și 3,47, ceea ce reprezintă o diferență de 0,35 puncte procentuale, față de diferența de 0,55 puncte existent anterior.  

Pe lângă creșterea salariilor de bază, a fost diminuată, așadar, și diferența dintre nivelul de salarizare minim și maxim.

Pentru directori, cresterea este între 1300 - 1800 lei, media creșterilor salariilor de bază, calculate pentru toate uniățile de Grad I fiind de 21,54%, iar pentru cele de grad II, de 19,08%.

Pentru directorii adjuncți, creșterea este între 1300 - 1500 lei. Procentual, cresterea salariilor de baza ale directorilor adjuncti din unitățile de învățământ Grad I este de 21,03%, iar pentru cele de grad II este de 19,15%.

Pentru functiile auxiliare de conducere, prin noua hotărâre a Guvernului, creșterile sunt între 1300 și 1400 lei. Media creșterilor salariilor de bază pentru personalul didactic auxiliar de conducere, calculate pentru toate unitățile de Grad I, este de 23,5%, iar pentru cele de grad II este de 22,3%

Menționăm că salariile de bază sunt bază de calcul pentru toate majorările de care poate beneficia personalul de conducere, precum gradație de merit (25%) sau control financiar preventiv (10%).