Ministerul Educației, cu sprijin tehnic din partea DG REFORM și în parteneriat cu OECD, a organizat ateliere de lucru pentru a analiza împreună cu actorii-cheie din sistemul educațional implementarea viziunii România Educată

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 7 Iulie, 2023

Ministerul Educației implementează în perioada 2022 - 2024 proiectul „Strengthening the management of the Romanian education system, by developing and implementing an efficient local and regional governance model in the pre-tertiary education system and enhancing the equity of the education system in Romania”, finanțat integral prin Instrumentul de Sprijin Tehnic gestionat de Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene. Proiectul este implementat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu sprijinul și în parteneriat cu DG REFORM.

Principalul obiectiv al proiectului este să sprijine implementarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 în ceea ce privește dezvoltarea unui management educațional eficient la nivel local și central.

Rezultatele proiectului vor fi:

1. Analiza preliminară a cadrului și practicilor de guvernanță pe care România va trebui să le ajusteze pentru a atinge obiectivele inițiativei România Educată.

2.  Organizarea unei serii de ateliere pentru a discuta cu actorii-cheie din sistemul educațional.

3. Realizarea unui raport cu recomandări privind îmbunătățirea sistemului de guvernanță a educației din România și îndrumări privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului România Educată.

4. Conferința finală pentru prezentarea recomandărilor și discutarea acțiunilor ulterioare.

Ministerul Educației, în colaborare cu DG REFORM și OECD, a organizat în perioada 4 - 6 iulie 2023, 4 ateliere de lucru pentru a contribui la formularea măsurilor necesare pentru implementarea viziunii România Educată și noile reforme în educație. Discuțiile s-au axat pe potențialul reformelor de a îmbunătăți calitatea, echitatea și eficiența sistemului de educație.

Atelierele au fost organizate în jurul a trei teme principale ce se regăsesc în noua Lege a învățământului preuniversitar:

  • Guvernanța sectorului școlar, în special consolidarea funcțiilor de evaluare și inspecție școlară sub o singură agenție națională și crearea de noi structuri județene axate pe sprijinirea școlilor.

  • Resursele financiare și umane din sistemul educațional, cu accent pe criteriile de finanțare și profesionalizarea carierei didactice.

  • Colectarea de date necesară pentru monitorizarea reformelor, cu accent pe sistemul de management al informațiilor și echitatea sistemului, utilizarea eficientă a datelor în monitorizare și evaluare.

Obiectivele acestor ateliere au fost:

  • Conectarea diverșilor actori cu responsabilități în anumite domenii ale reformelor astfel încât acțiunile acestora să fie corelate între ele.

  • Schimburi de informații și experiențe furnizate de OCDE prin experți din țări cu experiențe similare - pașii necesari pentru a promova reforme similare în alte contexte.

  • Discutarea analizei preliminare a OCDE pentru a putea formula recomandări finale privind măsurile necesare implementării viziunii România Educată.

Atelierele și-au propus să ofere sugestii pentru o nouă abordare a elaborării și implementării politicilor publice din domeniul educației, menite să sprijine implementarea noii legi a învățământului preuniversitar. Concluziile acestei serii de ateliere vor contribui la formularea recomandărilor pe care OCDE le va face în viitorul raport tehnic.

Discuțiile au avut la bază un document de lucru elaborat de OCDE menit să faciliteze un dialog între toți actorii interesați cu privire la pașii necesari pentru implementarea schimbărilor legislative introduse de noua lege a învățământului preuniversitar. Documentul de lucru al OCDE, care a analizat proiectele de legi ale educației înaintate de Ministerul Educației către Guvernul României în februarie 2023, a vizat conturarea unei situații de fapt în patru domenii cheie: evaluare și inspecții, cariera didactică, finanțarea și îmbunătățirea colectării și utilizării informațiilor pentru formularea de politici publice. Documentul de lucru urmează să fie actualizat pentru a reflecta forma promulgată a legii învățământului preuniversitar.

Rezultatele atelierelor vor sta la baza concluziilor raportului final care urmează a fi realizat de echipa OCDE și care va contura, bazându-se pe experiență internațională în materie de cercetare și de politici publice, posibile scenarii și recomandări de implementare a noii legi a învățământului preuniversitar.

Raportul final al OCDE va fi lansat la București în luna februarie 2024.