Informare privind participarea la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - sesiunea 2023

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 12 Iulie, 2023

Rata de participare la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurată miercuri, 12 iulie, a fost 83,17%.

Din promoția de absolvenți ai acestui an înscriși la concurs, s-au prezentat 81,70% dintre candidați.

2.623 de candidați dintre cei prezenți s-au retras (2.541 de candidați din motive personale, respectiv 82 de candidați din motive medicale). Procentul candidaților retrași, din totalul candidaților prezenți, este 9,87%. 26 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nu vor fi repartizați/nu vor putea ocupa posturi didactice/catedre în anul școlar 2023 - 2024.

Au fost transmise către cele 12 centre de evaluare (constituite pe discipline, la nivel național) 23.892 de lucrări (12 lucrări au fost anulate la centrul de concurs, după încheierea probei).

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare şi pe site-ul dedicat. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 19 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor școlare județene şi pe site-ul anterior menționat în data de 26 iulie.

Pentru a obţine statutul de titular (angajarea pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, va fi realizată în ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele şcolare în zilele de 27 și 28 iulie.

BIROUL DE PRESĂ