Semnarea Cartei de parteneriat între Ministerul Educației din România și Guvernul Comunității franceze din Belgia privind implementarea Programului de Deschidere către Limbi și Culturi, pentru perioada 2023 - 2028

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 27 Septembrie, 2023

Ministrul român al Educației a semnat, astăzi, 27 septembrie, alături de Ministrul-Președinte și de Ministrul Educației din Guvernul Comunității franceze din Belgia, Carta de parteneriat între Ministerul Educației din România și Guvernul Comunității franceze din Belgia privind implementarea Programului de Deschidere către Limbi și Culturi, pentru perioada 2023 - 2028.

Semnarea documentului a avut loc de Ziua Federației Valonia-Bruxelles, în contextul celebrării Zilei europene a limbilor (26 septembrie), consacrate diversității lingvistice, interculturalității, învățării limbilor străine pe toată durata vieții.

Carta de parteneriat continuă seria tratatelor bilaterale încheiate, începând cu anul 2008, între partea română și partea belgiană-Comunitatea franceză, în vederea implementării cu succes a Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) în unități de învățământ din Federația Valonia-Bruxelles, în care studiază elevi de origine română.

Începând cu anul școlar 2008 - 2009, Belgia a devenit cea de-a treia țară europeană (după Italia și Spania) în care copiii de origine română au posibilitatea de a urma cursuri de limbă, cultură și civilizație românească.

Specific Comunității franceze din Belgia este faptul că, pe lângă componenta de limbă, proiectul include și cursuri de deschidere către interculturalitate, care se desfășoară cu elevii întregii clase, fiind susținute de către profesorul român în parteneriat cu profesorul titular.

De-a lungul anilor, proiectul LCCR în Comunitatea franceză din Belgia a cunoscut o evoluție continuă. Astfel, în anul școlar 2022 - 2023, în proiect au fost cuprinse 21 de unități școlare, iar cursurile au fost urmate de 533 de elevi.

Prevederile relevante ale Cartei de parteneriat 

Carta de parteneriat între Ministerul Educației din România și Guvernul Comunității franceze din Belgia privind implementarea Programului de Deschidere către Limbi și Culturi în perioada 2023 - 2028 prevede următoarele:

  • Cursul LCCR se adresează copiilor din învățământul preșcolar şi elevilor din clasele I-XII, fiind oferit gratuit elevilor ai căror părinţi l-au solicitat.

  • Cursul LCCR cuprinde două ore de curs pe săptămână şi se organizează în afara programului normal de cursuri.

  • Partea română asigură suporturi de curs, cărţi, materiale pedagogice şi auxiliare didactice pentru elevii înscrişi la cursul LCCR.

  • Profesorul român asigură predarea-învăţarea în clasă şi participă la formarea continuă organizată de cele două părţi.

  • Profesorii de limbă, cultură şi civilizaţie românească sunt recrutaţi şi remuneraţi de partea română.

  • Repartizarea profesorilor români se face de către partea română, în urma unui concurs de selecţie organizat de Institutul Limbii Române sau în urma aprobării continuării activității profesorilor deja selectați, în baza evaluării anuale realizate de Institutul Limbii Române.

  • Carta de parteneriat se încheie pentru o perioadă de cinci ani şi intră in vigoare la data semnării.