Lege de ratificare a Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 12 Octombrie, 2023

Executivul a aprobat astăzi, 12 octombrie, Legea de ratificare a Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii.

Este primul Acord de recunoaștere a studiilor între România și Ucraina, adoptat după 24 de ani de la semnarea precedentului document-cadru (18 august 2023).

Principalele prevederi vizează, printre altele:

  • recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii din învățământul preuniversitar;

  • recunoașterea Diplomei de licență, Diplomei de licență și master și a oricărei alte diplome de studii universitare, cu o durată de 5-6 ani (minim 300 de credite ECTS), eliberate în România cu diplomele de studii universitare de Specialist și Magister, eliberate în Ucraina;

  • recunoașterea Atestatului cu o durată de 10 ani eliberat de instituțiile de învățământ secundar din Ucraina cu Diploma de Bacalaureat din România, numai dacă acest atestat este însoțit de o diplomă de studii universitare recunoscută în România;

  • recunoașterea în România a  diplomelor de studii superioare (licență, master, doctorat) în Teologie, eliberate de instituțiile de învățământ superior religios din Ucraina, care nu sunt incluse în sistemul formal de educație, dacă sunt însoțite de certificatul de recunoaștere de stat prevăzut de legislația Ucrainei.

Într-o perioadă dificilă, Ministerul Educației a reușit să negocieze acest nou Acord de recunoaștere, a cărui semnare a fost determinată și de obligativitatea respectării normelor europene (transpuse în legislația națională) privind recunoașterea calificărilor profesionale. De asemnea, au contribuit la acest proces și modificările legislative întreprinse la nivelul sistemului național de învățământ din cele două state, inclusiv stabilirea Cadrului Național al Calificărilor.

Prin intermediul noului acord, cele două ministere au consolidat relațiile bilaterale în domeniul educației, ceea ce va contribui, totodată, la facilitarea accesului la studii și la piața forței de muncă a cetățenilor din cele două state, cu respectarea politicilor europene în domeniu.

BIROUL DE PRESĂ