Informare de presă: precizări privind numărul de burse, la nivel național, pe categorii

Text Size:

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 27 Octombrie, 2023

Conform prevederilor din Metodologia-cadru de acordare a burselor - art. 23, alin. (2), până la data de 25 octombrie 2023, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) au transmis numărul de beneficiari pentru fiecare dintre categoriile de burse, respectiv excelență olimpică I, excelență olimpică II, merit, socială, tehnologică și pentru încurajarea participării la educație a mamelor minore.

Transmitem, în cele ce urmează, numărul de burse pentru fiecare dintre categorii, pe luna octombrie a acestui an școlar, așa cum a rezultat din datele transmise de inspectoratele școlare județene/ISMB:

 • Bursa de excelență olimpică I: 170 de beneficiari

 • Bursa de excelență olimpică II: 2.750 de beneficiari

 • Bursa de merit: 459.883 de beneficiari

 • Bursa socială: 736.635 de beneficiari

 • Bursa tehnologică: 82.512 beneficiari

 • Bursa pentru încurajarea participării la educație și prevenirea abandonului școlar pentru mamele minore: 731 de beneficiare.

În contextul modificării, de anul acesta, a Metodologiei-cadru de acordare a burselor școlare, pentru a fi pusă în concordanță cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, reiterăm următoarele:

 • Performanța școlară este recompensată prin acordarea burselor de excelență olimpică I și II.

 • Bursa de merit înlocuiește bursa de merit și bursa de studiu, așa cum erau prevăzute înainte de intrarea în vigoare la Legii nr. 198/2023 și se acordă mai multor categorii de beneficiari, așa cum sunt prevăzuți în cuprinsul art. 7, alin. (1) din Metodologia de acordare a burselor școlare. Scopul burselor de merit care se acordă primilor 30% dintre elevii fiecărei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor anuale, este de a stimula progresul școlar individual, prin raportare la colectivul de elevi din care beneficiarii fac parte, precum și îmbunătățirea mediei naționale a rezultatelor obținute de elevi, luând în calcul contextele de învățare diferite.

Menționăm că Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București centralizarea privind situația numerică a burselor pe categorii de beneficiari pentru fiecare tip de bursă.

BIROUL DE PRESĂ