Comunicate de presă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Informare privind proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - sesiunea 2023

11 Iul 2023

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2023, constă în susținerea unei probe scrise.

Ministerul Educației, cu sprijin tehnic din partea DG REFORM și în parteneriat cu OECD, a organizat ateliere de lucru pentru a analiza împreună cu actorii-cheie din sistemul educațional implementarea viziunii România Educată

07 Iul 2023

Ministerul Educației implementează în perioada 2022 - 2024 proiectul „Strengthening the management of the Romanian education system, by developing and implementing an efficient local and regional governance model in the pre-tertiary education system and enhancing the equity of the education system in Romania”, finanțat integral prin Instrumentul de Sprijin Tehnic gestionat de Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene.

Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat

07 Iul 2023

În ședința de Guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Educației, a fost aprobat proiectul de Hotărâre de Guvern ce reglementează normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere din învățământul preuniversitar de stat, precum și pentru stabilirea categoriilor de unități în care se normează funcțiile de conducere didactice auxiliare și nivelul salariilor de bază ale acestora, ca urmare a aplicării OUG nr. 57/2023.

Rezultatele finale înregistrate în prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2023: 75% - rata de promovare după soluționarea contestațiilor

07 Iul 2023

În urma soluționării contestațiilor, rata de succes a crescut cu 2,2% pe ansamblul tuturor promoțiilor (de la 72,8% la 75%), fiind aproximativ la același nivel cu procentul din sesiunea iunie - iulie 2022 (75,2%).

Informare de presă: A fost publicată ierarhia absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024

05 Iul 2023

A fost publicată ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024.

Referitor la ierarhizarea candidaților, facem următoarele precizări:

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională).

Precizări privind ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024

05 Iul 2023

Vă informăm că ierarhia la nivel județean/al Municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care participă la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023 - 2024 va fi afișată, astăzi, 5 iulie, la ora 18:00.

Referitor la publicarea ierarhiei, facem următoarele precizări:

Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a (sesiunea 2023): sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor

04 Iul 2023

Ministerul Educației a publicat astăzi, 4 iulie, ora 11:00, rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) înregistrate în sesiunea 2023 (19 - 22 iunie) din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de gimnaziu (EN VIII).

Au fost înregistrate 27.128 de contestații, adică 8,52% din numărul total de lucrări, dintre care:

  • 18.465 la Limba și literatura română (13.324 - 2022)

Informare privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului național de bacalaureat 2023 (înainte de contestații)

03 Iul 2023

- Rata de succes se menține la peste 70% pe ansamblul tuturor promoțiilor, această situație înregistrându-se pentru al doilea an la rând în ultimii 11 ani (înainte de soluționarea contestațiilor) -

Informare privind desfășurarea ultimei probe scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2023)

29 Iun 2023

Probele scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2023) s-au încheiat astăzi, 29 iunie, cu examenul la Limba și literatura maternă.

Acesta a fost susținut de 5.910 candidați din totalul celor 5.971 de candidați înscriși (toate promoțiile), rezultând o rată de participare de 99%.

Nu s-au prezentat 61 de candidați. Nu s-au înregistrat eliminări din sălile de examen.

Informare privind desfășurarea probei la alegere (profil și specializare) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2023)

28 Iun 2023

Rata de participare la proba la alegere a profilului și a specializării - proba E.d) - din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2023), desfășurată astăzi, 28 iunie, a înregistrat valoarea de 96,8% (120.388 de candidați prezenți dintr-un total de 124.277 de candidați înscriși - toate promoțiile - pentru a o susține).

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă