Concluziile întâlnirilor pe care conducerea Ministerului Educației le-a avut joi, 7 ianuarie, cu partenerii educaționali

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Joi, 7 Ianuarie, 2021

Astăzi, 7 ianuarie, pentru continuarea și completarea consultărilor din cadrul Proiectului „România Educată”, ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a avut o serie de 4 întâlniri succesive cu partenerii de dialog social: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, apoi cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, ulterior Consiliul Național al Elevilor, respectiv Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunea Studenților din România (USR) și Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR).

În cadrul reuniunii s-au definit și validat 3 abordări comune (Ministerul Educației - Sindicate - Elevi/Parinți/Studenți), pe următoarele teme de interes general:

1. S-a reiterat dorința de deschidere în format clasic a semestrului al II-lea, pe 8 februarie, sub rezerva evoluției epidemiologice și a evoluției campaniei de vaccinare, înțelegându-se importanța prioritizării stării de sănătate a elevilor și profesorilor prin diminuarea riscurilor, fără a neglija importanța procesului educațional, inclusiv necesitatea imperativă a organizării unor acțiuni remediale. Nu se va exclude niciun scenariu care va rezulta în urma unei analize responsabile realizate în ultima decadă a lunii Ianuarie, de către factorii decizionali îndreptățiți, referitor la modalitatea de derulare a activităților didactice în semestrul II.

2. Susținerea creșterii în valoare absolută a bugetului educației, astfel încât să se poată susține măsurile existente în Programul de Guvernare 2021-2024/Buget Național 2021, în concordanță cu principiile Proiectului „Romania Educată”.

3. Susținerea unei informări corecte și complete asupra necesității și importanței actului de vaccinare, fără a exista obligativitatea vaccinării.

Alături de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), de Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și de Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, s-au validat prin consens următoarele:

1. Continuarea și dezvoltarea proiectului strategiei de digitalizare a educației din România – SMART-Edu.

2. Necesitatea inițierii urgente a unor consultări în vederea adoptării celor mai eficiente măsuri de profesionalizare a managementului unităților de învățământ și a tuturor structurilor din sistemul preuniversitar, în conformitate cu principiile „România Educată”.

3. Susținerea examenelor naționale, cu prezență fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată și susținerea unor evaluări premergătoare examenelor, astfel încât să existe suficient timp pentru acțiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor. Identificarea surselor de finanțare a acțiunilor remediale. Sindicatele din învățământul preuniversitar au solicitat ME elaborarea unor seturi de subiecte pentru a veni în sprijinul elevilor care vor susține examenele naționale.

4. Susținerea finanțării instituționale a cercetării din universități și asigurarea resurselor financiare pentru investiții în infrastructura din sistemul de educație.

5. Identificarea resurselor financiare pentru motivarea personalului din învățământ.

6. Îmbunătățirea proiectului planurilor-cadru pentru liceu prin receptivitatea ME în raport cu propunerile care se vor primi în perioada de consultare publică (extinsă de la minim legal de 10 zile la 25 zile).

Alături de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, s-au validat prin consens următoarele:

1. Susținerea prioritară a unei creșteri semnificative a costului standard/elev - componentă destinată cheltuielilor materiale.

2. Consolidarea cadrului legal care să faciliteze dialogul între școală și societatea civilă.

3. Susținerea examenelor naționale, cu prezență fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată și susținerea unor evaluări premergătoare examenelor, astfel încât să existe suficient timp pentru acțiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor din care să rezulte nivelul cunoștințelor asimilate de către elevi. Identificarea surselor de finanțare a acțiunilor remediale. Necesitatea inițierii urgente a unor consultări în vederea adoptării celor mai eficiente măsuri de profesionalizare a managementului unităților de învățământ și a tuturor structurilor din sistemul preuniversitar, în vederea privilegierii competenței și eliminarea politizării sistemului de educație.

Alături de Consiliul Național al Elevilor, s-au validat prin consens următoarele:

1. Susținerea examenelor naționale, cu prezență fizică, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate cu materia predată și susținerea unor evaluări premergătoare examenelor, astfel încât să existe suficient timp pentru acțiuni remediale, focusate pe rezultatele analizelor/evaluărilor/simulărilor din care să rezulte nivelul cunoștințelor asimilate de către elevi. Identificarea surselor de finanțare a acțiunilor remediale.

2. Susținerea suplimentării bugetului dedicat educației în anul 2021, în vederea creșterii cuantumului minim obligatoriu al burselor elevilor (conform HG 1064/2020).

3. Operaționalizarea Legii 226/2020 decontării transportului prin reglementarea tarifelor maximale prin ANRSC (Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare). 

4. Îmbunătățirea proiectului planurilor-cadru pentru liceu prin receptivitatea ME în raport cu propunerile care se vor primi în perioada de consultare publică (extinsă de la minim legal de 10 zile la 25 zile). Se dorește astfel obținerea/aprobarea unor variante finale adecvate din perspectiva educației, dar și a așteptărilor societății și a nevoilor pieței muncii. În mod special CNE a solicitat flexibilizarea/particularizarea cât mai pronunțată posibil, îndeosebi pentru ciclul liceal superior.

5. CNE a solicitat identificarea unui „numitor comun” pentru metodologia de feedback semestrial/evaluarea profesorilor de către elevi.

Alături de asociațiile studenților (ANOSR, UNSR și USR), s-au validat prin consens următoarele:

1. Susținerea și urgentarea înființării Registrului Unic Naţional Integrat al Diplomelor şi Actelor de Studii (RUNIDAS).

2. Susținerea financiară a accesului studenților la publicații de specialitate necesare pregătirii universitare.

3. Asigurarea resurselor financiare pentru sustinerea investițiilor în infrastructura socială, de educație și cercetare din sistemul de învățământ superior, precum și susținerea finanțării instituționale a cercetării din universități.

4. Dezvoltarea unei platforme unice la nivel național pentru înscrierea și admiterea în facultate.

5. Operaționalizarea și consolidarea accesului studenților la asigurări de sănătate.