[Consultare publică] PROIECT: Hotărâre de Guvern privind actualizarea persoanei juridice care administrează bunul imobil, denumirii, datelor tehnice și valorii de inventar a bunurilor imobile (ISJ Vrancea)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.02.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect:

  • Hotărâre de Guvern privind actualizarea persoanei juridice care administrează bunul imobil, denumirii, datelor tehnice și valorii de inventar a bunurilor imobile, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Clubul Sportiv Școlar Focșani, ca urmare a reevaluării și a înscrierii acestora în cartea funciară

  • Anexă.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro