[Consultare publică] PROIECT: Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, propuse de CNATDCU

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.03.2024

[26.03.2024] ANUNȚ: În perioada 27.03.2024 - 20.05.2024, Ministerul Educației organizează un ciclu de dezbateri publice privind proiectul de mai jos, detalii sunt disponibile AICI

***

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică propunerile de Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU în temeiul prevederilor art. 156 alin. (1) lit. a) din Legea învățământului superior nr. 199/ 2023, cu modificările și completările ulterioare (propuse de CNATDCU):

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise până în data de 22 martie a.c., inclusiv, pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro

Ulterior acestei consultări publice, standardele minimale naționale necesare și obligatorii vor fi aprobate prin ordin de ministru. (data adăugării: 19.03.2024)