[Consultare publică] PROIECT: ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare și autorizare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
25.04.2024

[ACTUALIZARE: 09.05.2024]

ANUNȚ Prelungire consultare publică

Ținând cont de solicitările primite, Ministerul Educației decide prelungirea termenului pentru preluarea propunerilor și sugestiilor privind proiectul supus consultării publice pentru proiectul de ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare și autorizare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora.

Noul termen-limită pentru trimiterea propunerilor și sugestiilor este 15.05.2024.

***

[ANUNȚ INIȚIAL: 25.04.2024]

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:

  • ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare și autorizare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora

    • ANEXA 1Metodologie-cadru de înființare și autorizare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot

    • ANEXA 2: Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail pilotare@edu.gov.ro