școli-pilot

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de înființare și autorizare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestora

[ACTUALIZARE: 09.05.2024]

ANUNȚ Prelungire consultare publică

Lista unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale care dobândesc statutul de școli-pilot începând cu anul școlar 2022 - 2023

Regăsiți mai jos lista unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale care dobândesc statutul de școli-pilot începând cu anul școlar 2022 - 2023:

  1. Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște

  2. Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” din București

  3. Școala Gimnazială „Dr. Luca” din Brăila

  4. Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești

  5. Colegiul National „Gheorghe Șincai” din București

[Consultare publică] Ghidul solicitantului: Granturi pentru unitățile de învățământ-pilot

Ministerul Educației lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului „Granturi pentru unitățile de învățământ pilot” în vederea susținerii pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat.

Subscribe to RSS - școli-pilot