[Consultare publică] PROIECT: ORDIN pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației nr. 6250/2156/2022 (...)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.04.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect și anexele sale:

  • ORDIN pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului educației nr. 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail cristi.bataru@anc.edu.ro

Materiale informative: