[Consultare publică] PROIECT: O R D I N privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.05.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele sale:

  • ORDIN privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

    • AnexăNomenclatorul programelor de studii cu profil similar.

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro.