nomenclator

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare publică] PROIECT: O R D I N privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următorul proiect de act normativ și anexele sale:

  • ORDIN privind aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

Subscribe to RSS - nomenclator