[Consultare publică] PROIECT: Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar & profesor din înv. superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
18.06.2024

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică propunerile de Standarde minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor, elaborate de CNATDCU în temeiul prevederilor art. 156 alin. (1) lit. a) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, după prima etapă de consultare publică și în urma dezbaterile publice organizate în perioada 27.03.2024 - 20.05.2024. 

Standardele minimale naționale necesare și obligatorii vor fi aprobate ulterior prin ordin de ministru, publicat, de asemenea, sub formă de proiect. 

Propunerile și sugestiile cu privire la aceste noi proiecte de standarde minimale naționale necesare și obligatorii pot fi trimise în următoarele 30 de zile pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro