Consultări cu partenerii sociali în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social (14 august)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Miercuri, 14 August, 2019

Ministrul interimar al Educației Naționale, Valer-Daniel Breaz, a participat miercuri, 14 august, la ședinţa Comisiei de Dialog Social (CDS), desfășurată la sediul Ministerului Educației. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și dezbătute o serie de proiecte de acte normative inițiate de MEN și propuse spre aprobare în perioada următoare. 

Pe ordinea de zi au fost incluse drafturile ordinelor de ministru care aprobă calendarul și metodologiile de desfășurare a examenelor naționale din anul 2020 (Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a, Bacalaureat, certificarea calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, Definitivat), respectiv calendarul și metodologia admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

În același context, a fost luat în discuție proiectul metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021.

Un alt subiect l-a constituit proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim/kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Punctele de vedere și sugestiile formulate vor fi transmise tuturor direcțiilor și instituțiilor implicate în procesul decizional. Potrivit legii, proiectele dezbătute de membrii CDS nu sunt supuse votului, avizul partenerilor de dialog social fiind consultativ.

La ședința de astăzi au participat reprezentanții Ministerului Educației Naționale, sindicatelor din învățământ (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicală „Alma Mater”) și ai confederațiilor patronale (COMPIROM, CONCORDIA și UGIR). Au fost prezenți, de asemenea, membri ai asociaților naționale și locale de elevi, organizațiilor studențești și Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar.

BIROUL DE COMUNICARE