[Consultare] Caiet de sarcini pentru proiectul «Sistem Informatic de Management al Școlarității (SIMS)»

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
28.08.2020

Sistemul Informatic de Management al Școlarității (SIMS) are în vedere dezvoltarea, implementarea și instrumentalizarea unei platforme naționale, centralizate, pentru colectarea și gestionarea informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică din sistemul preuniversitar, precum și la evaluările naționale, în vederea oferirii unor elemente de decizie suport pentru gestionarea eficientă și de calitate a sistemului educațional, în conformitate cu viziunea MEC, așa cum estea aceasta definită prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, Sistemul Informatic de Management al Școlarității va avea funcții de colectare în timp real a datelor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar concomitent cu transmiterea lor automată, agregarea la nivelul unității și raportarea către Inspectoratele Școlare Județene și nivelurile centrale strategice.

Astfel, pornind de la nucleul specific de Catalog Electronic, platforma va realiza înregistrarea și gestionarea activității curente în școală, la nivel local și național: note, frecvență, situație școlară, agregarea și analiza acestor date în scopul prezentării de indicatori și informații statistice care să sprijine factorii de decizie din educație în monitorizarea situației școlare la nivel local și național, precum și prezentarea detaliată a activității școlare a elevilor către părinți.

Toate informațiile actualizate vor fi accesibile factorilor decizionali din cadrul inspectoratelor școlare și Ministerului Educației și Cercetării.

Caietul de sarcini atașat își propune să traseze direcțiile principale pe care trebuie să le urmeze un asemenea sistem. Din punct de vedere al arhitecturii generale a sistemului se va realiza un sistem centralizat, cu interfață utilizator implementată dual: atât ca interfață web, online, cât și ca aplicație nativă pe dispozitivul mobil, în regim deconectat (offline) cu sincronizare.

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării este interesat de obținerea unui feedback relevant din partea specialiștilor/persoanelor cu expertiză în domeniile IT și Educație, dar și din perspectiva beneficiarilor direcți.

Sugestiile și propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail cristi.necula@edu.gov.ro, în perioada 28 august - 30 septembrie 2020.

Materiale informative: