consultare

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

[Consultare] Caiet de sarcini pentru proiectul «Sistem Informatic de Management al Școlarității (SIMS)»

Sistemul Informatic de Management al Școlarității (SIMS) are în vedere dezvoltarea, implementarea și instrumentalizarea unei platforme naționale, centralizate, pentru colectarea și gestionarea informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică din sistemul preuniversitar, precum și la evaluările naționale, în vederea oferirii unor elemente de decizie suport pentru gestionarea eficientă și de calitate a sistemului educațional, în conformitate cu viziunea MEC, așa cum estea aceasta definită prin Legea educației naționale nr.

Subscribe to RSS - consultare