[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar și trecerea unui bun imobil aparținând domeniului public al statului (ASE)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
12.04.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar și trecerea unui bun imobil aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Educației, Academia de Studii Economice din București, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu.

 Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail roxana.ilie@edu.gov.ro.