[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
29.03.2021

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile ca urmare a înscrierii în cartea funciară și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Liceul cu Program Sportiv Roman/Clubul Sportiv Școlar Roman, în domeniul public al Municipiului Roman pentru Liceul cu Program Sportiv Roman.

 Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro