[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.03.2020

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei și Cercetării publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail crenguta.nicu@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia.