[Consultare publică] Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
21.09.2018

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar.

Persoană de contact: Traian Șeitan, telefon 021.405.62.00, int. 1304, e-mail: traian.seitan@edu.gov.ro.