[Consultare publică] Proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
17.10.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică, atașat, proiectul Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor.

Documentul a fost elaborat în cadrul subactivității A1.2 a proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” de un grup de lucru compus din experți în curriculum din Institutul de Științe ale Educației (ISE) și din Ministerul Educației Naționale (MEN). Precizăm, în context, că unul dintre obiectivele proiectului CRED îl constituie elaborarea metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de metodologie supus consultării publice pot fi trimise pe adresa de e-mail contact@educred.ro, până în data de 12 noiembrie, inclusiv. 

De asemenea, aveți și posibilitatea de a completa un chestionar online, disponibil aici: https://www.surveymonkey.com/r/CurriculumDeciziaScolii.