Consultare publică proiect Metodologie de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
08.12.2016

Proiectul de metodologie de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate propune următoarele:

- eliminarea cerinței evaluării actelor de studii în vederea recunoașterii specializării, recunoscându-se nivelul și domeniul de studii

- eliminarea obligativității prezentării actului de studii anterior, care a dat acces la diploma supusă recunoașterii

- eliminarea obligativității prezentării traducerilor legalizate pentru limbile de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană)

- eliminarea obligativității prezentării suplimentului la diplomă/foii matricole, cu excepția cazului în care se solicită recunoașterea specializării; aceste documente trebuie prezentate în copie pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

- eliminarea obligativității prezentării unei copii legalizate în cazul în care se solicită un duplicat, se prezintă numai o copie a actului de studii care a fost recunoscut/echivalat.

Sugestiile și propunerile pe tema acestui proiect pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro în perioada 8 - 18 decembrie 2016.

Materiale informative: