[Consultare publică] Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
24.05.2018

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar si a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţională, publică prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere precum și pentru stabilirea categoriilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază

 

Observațiile și propunerile pot fi comunicate Direcţia Generală Economică, pe adresa de e-mail george.ghelmez@yahoo.com