[Consultare publică] proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul - cadru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
11.02.2019

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei Naţionale publică, atașat, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare  „Învățământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice, de la publicarea acestuia.