Consultare publică: proiectul Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
13.12.2016

Metodologia supusă consultării publice în perioada 13 - 16 decembrie 2016 reglementează organizarea și funcționarea învățământului profesional şi tehnic dual, de stat, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Învăţământul dual, se organizează pentru dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor. Dezvoltarea competențelor cheie este abordată în contextul formării profesionale.

Reamintim că, potrivit OUG 81/2016, învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Proiectul de metodologie elaborat de Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT) conține și două anexe: Contractul de parteneriat (Anexa 1) și formular solicitare școlarizare (Anexa 2).

Opiniile și sugestiile celor interesați pot fi trimise pe e-mail la adresa dual@tvet.ro.