[Consultare publică] Ghidul Solicitantului pentru apelul „Digitalizarea managementului eticii universitare”

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
06.12.2022

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Digitalizarea managementului eticii universitare, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

Ghidul solicitantului a fost elaborat de Ministerul Educației pentru universitățile publice și private acreditate sau autorizate provizoriu, precum și pentru alte instituții organizatoare de studii de doctorat, care doresc să obțină fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României) pentru proiecte de digitalizare a procesului de învățământ din universități. 

Anexele ghidului (în format editabil) sunt disponibile ► aici (arhivă RAR).

Obiectivul apelului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii digitale în domeniul eticii și integrității academice, precum și dezvoltarea competențelor digitale avansate în rândul studenților și doctoranzilor privind cercetarea și însușirea unei conduite deontologice.

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu, precum și alte instituții organizatoare de studii de doctorat.

Vor fi susținute 3 tipuri majore de investiții:

  1. Investiții în infrastructura digitală a universităților/instituțiilor organizatoare de studii de doctorat, pentru îmbunătățirea managementului universitar în vederea asigurării eticii și integrității academice;

  2. Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice în domeniul eticii și integrității academice, prin programe de formare continuă (activități teoretice, activități practice și activități de evaluare);

  3. Investiții în crearea unor resurse digitale necesare asigurării unei bune guvernări universitare.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 22 de milioane de euro.

Ghidul include informații referitoare la condițiile de finanțare, procedurile de evaluare și selecție a proiectelor, precum și informații generale privind implementarea proiectelor. De asemenea, reglementează apelul de proiecte Digitalizarea managementului eticii universitare, în cadrul finanțării prin PNRR/2022/Componenta C15: Educație/Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 6 - 13 decembrie 2022.