[Consultare publică] Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea finanțării din Fondul de rezervă pus la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru două proiecte de dezvoltare a infrastructurii școlare din Rep. Moldova

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
27.04.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea finanțării din Fondul de rezervă pus la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru proiectele „Dezvoltarea transportului școlar în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova” și „Dotarea a 135 de instituții de învățământ secundar din Republica Moldova cu echipamente de laborator pentru cabinetele de fizică, chimie și biologie”, propuse de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova.

► Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail luminita.matei@edu.gov.ro.