[Consultare publică] Proiecte de ordine de ministru privind finanțarea în învățământul superior

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
04.12.2023

În vederea consultării publice, în condiţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică următoarele proiecte:

  • Ordin de ministru pentru aprobarea METODOLOGIEI de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2024

  • Ordin de ministru privind aprobarea METODOLOGIEI de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2024.

    • ​[ANUNȚ] Dezbatere (ședință publică în sistem videoconferință) privind proiectul de ordin publicat mai sus (dată publicare anunț: 15.12.2023)

Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro