Declarație de presă susținută de ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop (28 septembrie)

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
28 Sep 2017

Subiecte

  • Consultări cu ministrul ucrainean al Educației
  • Utilizarea și omologarea auxiliarelor
  • Editura Didactică și Pedagogică va edita manuale școlare
  • Proiectul de lege al manualului a intrat în debatere publică

1. Vizita în Ucraina, legată de implementarea noii Legi a educației din Ucraina, care afectează minoritățile

Pe 27 septembrie, am discutat, la Kiev, cu doamna Lilia Grinevich, ministrul Educației și Științei din Ucraina, despre situația asigurării dreptului la educație pentru minoritatea românească din această țară. După cum știți, acest drept a fost drastic limitat de noua lege a educației, adoptată de parlamentul ucrainean.

În cadrul întâlnirii, mi-am exprimat îngrijorarea cu privire la situația școlilor si liceelor cu predare în limba română din Ucraina și am solicitat menținerea drepturilor existente pentru etnicii români din Ucraina.

De asemenea, am atras atenția că protecția, la standarde internaționale, a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în particular a minorității române din Ucraina, este un fundament al construcției democratice în spiritul valorilor europene îmbrățișate de poporul ucrainean, fără de care nu este posibil, între altele, avansul către obiectivul de aderare la Uniunea Europeană, fixat de autoritățile ucrainene.

Solicitarea noastră, inclusiv a mea, a fost ca, înainte de toate, partea ucraineană să solicite un punct de vedere din partea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei și Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale. Din păcate, după cum știți, președintele ucrainean a promulgat deja legea, iar autoritățile noastre sunt, în prezent, obligate să adopte alte căi diplomatice.

În cadrul aceleiași întâlniri, am solicitat explicații cu privire la modul în care autoritățile ucrainene au în vedere implementarea legii fără a afecta învățământul actual în limba maternă - română.

Vă informez că românii din Ucraina au adresat numeroase petiții autorităților de la Kiev și au solicitat, de asemenea, autorităților române soluții care să prevină procesul de pierdere identitară. Asociații ale românilor din Ucraina au transmis memorii și scrisori deschise instituțiilor românești (Președinție, Guvern, Parlament) și internaționale (Înaltul Comisar OSCE pentru Minorități Naționale), solicitând ajutorul în problema îngrădirii dreptului minorității românești de a studia în limba maternă. Învățământul în limba română era deja afectat, prin reducerea numărului de unități de învățământ, coroborat cu reforma administrativă și cu absența unei clarități privind conceptul de „localități locuite compact de minorități” - determinat de procesul de descentralizare și reformare administrativă a Ucrainei. În conformitate cu datele deținute de autoritățile române, în regiunea Cernăuți își desfășoară activitatea 63 de școli cu predare în limba română, dintre care 3 licee și 19 școli cu predare mixtă (clase de limba română și clase de limba ucraineană). În regiunea Transcarpatia își desfășoară activitatea 12 școli si 1 liceu cu predare în limba română și 1 școală cu predare mixtă. În regiunea Odesa, nicio școală nu figurează ca având predare în limba română, în schimb există unități de învățământ cu predare în așa-numita „limbă moldovenească”.

Față de Ucraina, România respectă dreptul la educație în limba maternă a minorităților naționale. Potrivit legii românești, persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar. Practic, în sistemul românesc de învățământ, sunt organizate studii în 15 limbi materne, inclusiv limba ucraineană.

În anul școlar 2016-2017, în România am avut 2.000 de școli și 180.000 de copii care au învățat exclusiv în limba lor maternă (maghiară, germană, ucraineană, romani, slovacă, sârbă, cehă, croată, italiană și turcă). Pe lângă aceștia, alți 42.000 de copii au studiat limba maternă în unități de învățământ organizate în limba română (limbile materne studiate: armeană, bulgară, greacă, italiană, polonă, romani, rusă, cehă, croată, germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă și ucraineană).

Copiii aparţinând minorităţii ucrainene au posibilitatea să studieze în limba ucraineană maternă sau disciplina limba ucraineană maternă în cele peste 90 de unităţi şcolare din localităţile în care ucrainenii reprezintă o pondere semnificativă din populația totală a localității respective, din judeţele: Maramureş, Suceava, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Botoşani, Satu Mare şi Tulcea.

Învățământul în limba maternă  a fost organizat de ISJ Maramureș, ISJ Suceava, ISJ Timiș, ISJ Caraș Severin, ISJ Satu Mare, ISJ Botoșani pentru un număr total de 1.759 de elevi. Studiul limbii materne a fost organizat de ISJ Maramureș, ISJ Suceava, ISJ Timiș, ISJ Caraș-Severin, ISJ Satu Mare, ISJ Botoșani, ISJ Arad, ISJ Tulcea pentru un număr total de 5.825 de elevi.

Partea ucraineană a propus să se studieze 80% în limba română la clasele I-IV, în proporție de 65-75% la clasele V-VI, 50-70% la clasele VII-IX și 20-30% la clasele X-XII. Partea română a propus procente mai mari și în acest moment există o negociere între cele două părți.

Situația din România în ceea ce privește învățământul în limbile minorităților naționale prevede în planul-cadru următoarele:

- în învățământul primar, dintr-un număr total de 24 de ore, 4 sunt alocate limbii și literaturii române, adică aproximativ 17%.

- în învățământul gimnazial, se alocă dintr-un număr total de 30 de ore, 4 ore pentru limba și literatura română, adică aproxitmativ13%.

- în învățământul liceal, elevii studiază 4 ore de limba și literatura română, dintr-un total de 28 de ore, în procente însemnând aproximativ 14%.

2. A fost reglementată utilizarea și omologarea auxiliarelor școlare

Am aprobat Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, respectiv Metodologia-cadru privind asigurarea omologării utilizării mijloacelor de învățământ în învățământul preuniversitarCele două ordine urmează să fie publicate în Monitorul Oficial.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial a ordinului ce reglementează utilizarea auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, timp de 10 zile vor fi depuse la Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), în format electronic, propunerile de auxiliare didactice. După această perioadă, în termen de 30-60 de zile, comisiile de evaluare și avizare vor stabili ce auxiliare didactice îndeplinesc criteriile de conformitate prevăzute de metodologie, conform unei proceduri ce va fi disponibilă pe site-ul CNEE. Lista auxiliarelor didactice (aprobate prin ordin al ministrului sau avizate prin decizia secretarului de stat cu atribuții în domeniu) va fi publicată, de asemenea, pe site-ul CNEE. Din acel moment, acestea vor putea fi utilizate în unitățile de învățământ preuniversitar.

În același context, doresc să vă informez că, în Monitorul Oficial nr. 762/25 septembrie 2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 683/21.09.2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare. Prin acest act normativ adoptat de Executiv, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) a primit atribuții în domeniul avizării/evaluării auxiliarelor didactice.

3. Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată și va edita manuale școlare

Guvernul României, la inițiativa Ministerului Educației Naționale, va decide ca sarcina publicării manualelor școlare să fie asumată de către Ministerul Educației Naționale prin Editura Didactică și Pedagogică și tipărirea la Monitorul Oficial după avizarea Consiliului Concurenței.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică S.A. va fi înființată ca societate comercială pe acțiuni, de interes național, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educației, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de:

  • Manuale școlare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal, în limba română și în limbile minorităților naționale, și alte lucrări pentru învățământul preșcolar și universitar;
  • Manuale pentru școli profesionale și de maiștri; tratate, lucrări de metodică și de pedagogie; lucrări în sprijinul învățământului pentru perfecționarea profesorilor și pentru activități individuale ale elevilor și studenților, originale și traduceri din alte limbi;
  • Materiale grafice în domeniul mijloacelor de învățământ, precum și alte lucrări necesare învățământului.

Societatea Editura Didactică și Pedagogică SA va realiza manualele școlare la solicitarea directă a Ministerului Educației Naționale, pe bază de contract. Complementar, Societatea Editura Didactică și Pedagogică poate desfășura și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Societatea va fi condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții Ministerului Educației Naționale, și de către un consiliu de administrație format din cinci membri. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii Consiliului de administrație ai Societății vor fi numiți și eliberați din funcție prin ordin al ministrului Educației Naționale. Conducerea executivă a Societății va fi asigurată de un director general.

Cu privire la cei 180.000 de elevi din actuala clasă a V-a, precizez că atunci când au fost în clasa a IV-a, anul școlar 2016/2017, licitația a fost deschisă în 05.09.2015 și finalizată în 25.08.2016, ultimele manuale fiind distribuite în 19.12.2016 (adică aproape la finalul semestrului I).

Situația loturilor ofertate și neofertate arată astfel:

*LOTURI OFERTATE 2014 - clasele I - II: 12

 LOTURI NEOFERTATE 2014 - clasele I - II: 12

LOTURI OFERTATE 2015 - clasele I-III: 23

LOTURI NEOFERTATE 2015 - clasele I - III: 104

LOTURI OFERTATE 2016 - clasa a IV-a: 13

LOTURI NEOFERTATE 2016 - clasa a IV-a: 39

LOTURI OFERTATE 2016 - clasele I-III minorități: 11

LOTURI NEOFERTATE 2016 - clasele I-III minorități: 96

*LOTURI OFERTATE 2017-clasa a V-a: 26

LOTURI NEOFERTATE 2017- clasa a V-a: 84

TOTAL OFERTATE- 47

TOTAL NEOFERTATE- 239

*neadunate, lăsate separat

Am înțeles mesajul editurilor, dar nu voi persista în eroarea de a nu asigura manuale la timp.

4. Proiectul legii manualului școlar a intrat în consultare publică

Am lansat marți, 26 septembrie, în consultare publică, proiectul legii manualului școlar. După cum știți, elevii din învățământul de stat beneficiază de manuale școlare gratuite, costurile fiind suportate în întregime de Ministerul Educației.  

După modificarea programelor școlare, ministerul s-a confruntat cu diverse probleme legate de asigurarea manualelor școlare pentru elevi. Anul acesta, din cauza contestațiilor la licitații, foarte multe discipline nu au încă manuale. La unele dintre acestea, nu avem încă nici măcar o ofertă. În anii trecuți, ministerul s-a confruntat cu probleme similare.

Ministerul nu este proprietarul produselor pe care le plătește, în cazul de față al manualelor școlare, indiferent de format. Proprietari sunt editurile, și numai acordul acestora permite modificarea lor în concordanță cu programa școlară.

De importanță deosebită este că această Lege a manualului școlar contribuie în mod eficient la îndeplinirea unui obiectiv de securitate națională, și anume „dezvoltarea consolidată, durabilă și adaptată schimbărilor sociale ale marilor sisteme publice (sănătate, educație, protecție socială)”, diminuând unul dintre riscurile identificate în Strategia Națională de Apărare a Țării, și anume cel al deficiențelor din sistemul național de educație.  

Ca bun de interes public, întrucât este destinat funcționării unui serviciu public, în speță, sistemul de educație, manualul școlar este achiziționat din fonduri provenite de la bugetul de stat respectând principiul eficienţei, în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente. 

În situația în care manualul devine bun de interes public, MEN achiziționează conținutul/conceptul de la autori, iar manualul (ca manuscris, pdf și în variantă digitală interactivă) intră în patrimoniul MEN.

Trebuie spus că noul curriculum obligă la realizarea unor noi manuale școlare pentru minoritățile naționale. Editurile nu se angajează să editeze aceste manuale școlare pentru minoritățile naționale (în varianta tipărită și digitală) pentru că tirajul este foarte mic, iar costurile se ridică la sume destul de mari. O altă cauză este și caietul de sarcini, care prevede traducerea integrală a proiectului de manual. La această situație s-a ajuns și datorită neparticipării editurilor la licitațiile organizate de M.E.N., prin C.N.E.E., pentru achiziționarea de manuale școlare, motivele fiind în prinicipal tirajul redus, lipsa specialiștilor pentru realizarea formei digitale a manualelor școlare în limbile minorităților naționale și costul ridicat al acestora.

În urma consultării publice, Ministerul Educației Naționale va transmite spre aprobare Parlamentului României varianta finală a proiectului. Sugestiile, propunerile și opiniile celor interesați pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

București,

28 septembrie