Documentație de atribuire pentru achiziţia de servicii organizare evenimente - dezbateri regionale COD CPV: 79952000-2

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
19.11.2019

Atașat, documentația de atribuire pentru achiziţia de servicii în vederea organizării unei dezbateri regionale (București, 29 noiembrie) în cadrul proiectului „Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate” - E.T.I.C, ID 128215. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de aplicare  inovativă şi sustenabilă a noului curriculum naţional, urmărind creşterea accesului la experienţe de învăţare de calitate ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial. 

Materiale informative: