Drept la replică solicitat cotidianului România Liberă

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by email
Data publicării: 
Vineri, 16 Octombrie, 2020

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut în edițiile print și online ale cotidianului România Liberă din data de 13 octombrie 2020 („Exclusiv. Banii cheltuiți fără folos de autorități. Ministerul Educației a risipit aproape 17 milioane de lei”, autor: Laurențiu Mușoiu), ținând cont de prevederile legale, Ministerul Educației și Cercetării solicită publicarea următorului Drept la replică:

În conformitate cu prevederile art. 94, litera f din Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale), cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației și Cercetării (….) „elaborează, evaluează, aprobă și achiziționează, după caz, manualele școlare și asigură finanțarea conform legii și, în acest sens, este singura autoritate cu competențe în domeniu”.

Astfel, pentru anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a asigurat sumele necesare achiziției de manuale școlare, prin retipăriri, după cum urmează:

1. Retipăriri în baza acordurilor-cadru semnate de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) și edituri (ca urmare a licitațiilor organizate în perioada 2014-2019) – preponderent pentru clasele a IV-a, a V-a, a VII-a, dar și pentru o serie de titluri pentru clasele I, a II-a, a III-a și a VI-a.

2. Retipăriri în baza contractelor existente între MEC și Editura Didactică și Pedagogică (în special pentru clasele I, a II-a și a VI-a).

3. Retipăriri în baza contractelor între inspectoratele școlare și edituri (pentru ciclul liceal).

Pentru manualele asigurate prin retipăriri în baza acordurilor-cadru semnate de Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) și edituri, termenul de livrare în depozitele de carte școlară a fost 1.07.2020.

Pentru manualele asigurate prin retipăriri (clasele I-VI) în baza acordului-cadru existent între MEC și Editura Didactică și Pedagogică (EDP), contractul a fost devansat cu două luni, tocmai pentru a se asigura la termen manualele școlare elevilor din România. În acest scop, toate exemplarele au fost livrate în depozitele de carte ale inspectoratelor școlare din teritoriu, integral, până la data de 14.08.2020. Editurile au respectat termenul de livrare, iar MEC/CNPEE a efectuat plățile pe baza proceselor verbale de predare-primire și a avizelor de însoțire a mărfii, cu semnătură și ștampilă de la fiecare depozit de carte din cadrul celor 42 de inspectorate școlare, care certifică livrarea manualelor în depozitele de carte ale acestora.

Precizăm, în același context, că manualele pentru clasa a VII-a au fost livrate integral, realizându-se inclusiv completarea prin retipăriri, până la data de 1.07.2020.

În privința manualelor școlare pentru ciclul liceal, asigurate, de asemenea, prin retipăriri, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat fondurile necesare în data de 10.03.2020, termenul-limită pentru încheierea contractelor între inspectoratele școlare și edituri - 22.04.2020 -, fiind respectat de toate părțile implicate. Drept urmare, până în data de 5 iunie 2020, manualele școlare comandate au fost livrate depozitelor de carte școlară din cadrul inspectoratelor școlare, acestea distribuindu-le către școlile beneficiare în intervalul 9 - 22 iunie 2020, conform datelor transmise de fiecare inspectorat școlar județean/al municipiului București.

Referitor la manualele de Limba și literatura română pentru clasa a VIII-a, contractate în urma licitației desfășurate în anul 2020, acestea au ajuns în depozitele de carte școlară înainte de începerea anului școlar.

Responsabilitatea distribuirii manualelor revine inspectoratelor școlare și unităților de învățământ, organizarea procesului propriu-zis fiind o atribuție exclusivă a acestora, conform prevederilor legale în vigoare (Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar). Prin urmare, procedura în sine este organizată local, în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ.

În același timp, procesul de restituire a manualelor deținute de către elevi în anul școlar 2019-2020, în condițiile în care acesta nu s-a putut desfășura normal, la finalul anului școlar, din cauza pandemiei de  COVID-19, a fost gestionat de unitățile de învățământ prin procedurile proprii. În măsura în care au existat întârzieri în unele cazuri, generate de contextul epidemiologic nefavorabil, acestea au fost remediate în timp util, în funcție de scenariul adoptat de fiecare unitate de învățământ.

Precizăm că toate manualele pentru clasele I-VIII (cu excepția manualului de Biologie pentru clasa a VIII-a), aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, sunt disponibile gratuit pe platforma manuale.edu.ro. Astfel, elevii și cadrele didactice pot accesa sau descărca fără restricții, în format electronic, manualele școlare aferente nivelurilor de învățământ primar și gimnazial.

În concluzie, considerăm că atât titlul materialului de presă la adresa căruia solicităm publicarea dreptului la replică, cât și informațiile prezentate în cuprinsul acestuia sunt tendențioase, nedocumentate și de natură a induce în eroare cititorii. Vă stăm la dispoziție pentru orice informații pe acest subiect și vă rugăm, ori de câte ori situația o impune, să solicitați și punctul de vedere al instituției noastre, potrivit regulilor/cutumelor deontologice.