învățământ minorități

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Învățământ minorități naționale

Prin învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale se înţelege tipul de învăţământ în cadrul căruia toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepţia disciplinei Limba şi literatura română, respectiv tipul de învățământ pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care frecventează unităţi de învăţământ cu predare în limba română sau în altă limbă decât cea maternă și cărora li se asigură, la cerere, ca discipline de studiu, limba şi

Subscribe to RSS - învățământ minorități