olimpiade și concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Info: Olimpiade și concursuri școlare 2024

Ministerul Educației a aprobat lista competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România în anul școlar 2023 - 2024, la nivel internațional, național și regional, respectiv lista proiectelor de educație extrașcolare internaționale, naționale, regionale și interjudețene.

Calendarele și listele activităților educative naționale și internaționale cu și fără finanțare de la Ministerul Educației, respectiv calendarul și lista activităților educative regionale și interjudețene // CAEN + CAER 2022 - 2023

În virtutea ordinului de ministru publicat mai jos se organizează/desfășoară următoarele competiții:

Regulamente (actualizate) - olimpiade și competiții școlare (2021 - 2022)

- cea mai recentă actualizare: 26.05.2022 

În această pagină sunt publicate versiunile actualizate ale regulamentelor specifice de organizare și desfășurare, valabile în anul școlar 2021 - 2022, pentru olimpiadele și concursurile școlare aprobate (formatul fișierelor este preponderent pdf). 

Calendare competiționale (olimpiade, concursuri, activități educative) - anul școlar 2021 - 2022

UPDATE: Versiunile actualizate ale regulamentelor specifice de organizare și desfășurare valabile în anul școlar 2021 - 2022 pentru olimpiadele și concursurile școlare aprobate pot fi consultate ► aici (publicarea se face etapizat).

***
Calendare competiționale - anul școlar 2021 - 2022

Ordin nr. 4.203/2018 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare (...)

Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa națională a olimpiadei. De asemenea, se stabilește că, de regulă, etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în universitățile de stat din România,

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

Ministerul Educaţiei Naţionale supune procesului de consultare publică proiectul Metodologiei-cadru care reglementează organizarea și desfășurarea competițiilor școlare.

Propunerile și sugestiile celor interesați sunt așteptate pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro în perioada 11 - 21 iulie a.c.

Apel pentru selectarea subiectelor pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018

Centrul Național de Evaluare și Examinare organizează selecţia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018.

Olimpiade si concursuri

Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare, care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. Olimpiadele şi concursurile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.

Pagini

Subscribe to RSS - olimpiade și concursuri