olimpiade și concursuri

Text Size:

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Current Style: Standard

Accessibility

Info: Olimpiade și concursuri școlare 2024

Ministerul Educației a aprobat lista competițiilor de nivel internațional, național și regional, organizate în România în anul școlar 2023 - 2024, respectiv lista proiectelor de educație extrașcolare internaționale, naționale, regionale și interjudețene.

Ordinele de ministru care aprobă aceste liste sunt publicate ► AICI, alături de calendarele competițiilor.

Calendarele și listele activităților educative naționale și internaționale cu și fără finanțare de la Ministerul Educației, respectiv calendarul și lista activităților educative regionale și interjudețene // CAEN + CAER 2022 - 2023

În virtutea ordinului de ministru publicat mai jos se organizează/desfășoară următoarele competiții:

Regulamente (actualizate) - olimpiade și competiții școlare (2021 - 2022)

- cea mai recentă actualizare: 26.05.2022 

În această pagină sunt publicate versiunile actualizate ale regulamentelor specifice de organizare și desfășurare, valabile în anul școlar 2021 - 2022, pentru olimpiadele și concursurile școlare aprobate (formatul fișierelor este preponderent pdf). 

Calendare competiționale (olimpiade, concursuri, activități educative) - anul școlar 2021 - 2022

UPDATE: Versiunile actualizate ale regulamentelor specifice de organizare și desfășurare valabile în anul școlar 2021 - 2022 pentru olimpiadele și concursurile școlare aprobate pot fi consultate ► aici (publicarea se face etapizat).

***
Calendare competiționale - anul școlar 2021 - 2022

Ordin nr. 4.203/2018 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare (...)

Printre cele mai importante elemente de noutate inserate în noua metodologie-cadru amintim acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa națională a olimpiadei. De asemenea, se stabilește că, de regulă, etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în universitățile de stat din România,

[Consultare publică] Proiectul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare

Ministerul Educaţiei Naţionale supune procesului de consultare publică proiectul Metodologiei-cadru care reglementează organizarea și desfășurarea competițiilor școlare.

Propunerile și sugestiile celor interesați sunt așteptate pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro în perioada 11 - 21 iulie a.c.

Apel pentru selectarea subiectelor pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018

Centrul Național de Evaluare și Examinare organizează selecţia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018.

Pagini

Subscribe to RSS - olimpiade și concursuri